Dezinfekce

dezinfekce desinfekceDezinfekce slouží v první řadě ke zničení mikroorganismů, jako například plísní, bakterií, hub nebo kvasinek. Hlavním cílem dezinfekce je zamezení výskytu a šíření nejrůznějších infekcí. Provádí se převážně pomocí chemických prostředků, ale může být realizována také s využitím fyzikálních metod jako je UV záření či zásah vysokou teplotou. Obě metody se mohou rovněž kombinovat.

Kde je dezinfekce nezbytná

Ať už musíte udržovat čisté, sterilní prostředí z hygienických důvodů například nemocnici či v při výrobě léků nebo potravin, nebo se chcete zbavit plísně, která se u Vás po zimě objevila ve sklepě, náš profesionální tým je zde k Vašim službám.

Individuální přístup k dezinfekci

K jednotlivým případům, které vyžadují dezinfekci, je třeba přistupovat individuálně a vždy posoudit nejvhodnější způsob dezinfekce s maximálním možným efektem. Dezinfekční látky mohou být buď širokospektrální, tedy hubící prakticky všechny mikroorganismy, nebo určené pro specifický druh mikroorganismu.

Při provádění dezinfekce je nutné míti na paměti, že převážná většina přípravků je toxických a při zacházení s nimi je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Pokud provádíte dezinfekci sami, použijte ochranných prostředků jako jsou gumové rukavice, oděv chránící pokožku rukou a nohou, případně ochranné brýle nebo ústní masku proti vdechnutí. Vždy pečlivě čtěte návod k použití. Zajistěte také, aby se do kontaktu s dezinfekčními látkami nedostaly děti nebo zvířata.

Profesionální dezinfekce

Vyškolení odborníci s mnohaletou praxí provádí nejen dezinfekce obytných a komerčních prostor, ale zajistí také vyklizení, dezinsekci či deratizaci nebo ochranu proti holubům. V naléhavých situacích jsme schopni poskytnout expresní zásah. Provádíme rovněž ošetření rozsáhlých prostor. Naše služby se vždy co nejvíce snažíme přizpůsobit požadavkům klientů. Během dezinfekčního zásahu dbáme vždy na hygienické normy a předpisy. K dosažení maximálního efektu dezinfekce používáme moderní technologie, prostředky a postupy.

Kontaktní formulář

2000 znaků zbývá