O nás

Deratizaci, desinsekci a desinfekci (DDD) se věnujeme již od 19. ledna 1994, kdy jsme absolvovali základní kurz provádění ochranné DDD.

Dne 27. března 2001 jsme v Praze absolvovali mistrovký kurz pro provádění, dohlížení a řízení speciální ochranné DDD. Na ten navazoval plynařský kurz pro práci s toxickými a vysoce toxickými chemickými látkami, kterého jsme se zúčastnili v Praze 21. června 2001.

Výše uvedené zkoušky jsme úspěšně obnovili v letech 2006, 2011, 2016 a 22. 11. 2021.

Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace - toxicita
Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace - potravinářské provozy
Potvrzeni 4
osvedceni toxicke
 
Osvedceni 1
Osvedceni 2
Osvedceni 3